Prima Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 64
86-300 Grudziądz
NIP: 8762480416
tel. 56 46 44 244
sklep@primawycieraczki.pl

Regulamin usługi wypożyczenia mat tekstylnych

§1 Warunki ogólne

1. Możliwość wypożyczenia mat tekstylnych posiada każdy nowy klient Firmy Prima Sp. z o.o. (klient nie może widnieć
w naszym systemie handlowym) (zwany dalej klientem).

2. Możliwością wypożyczenia objęte są Maty tekstylne typu Iron Horse.
Dostępne wymiary to 85×60 cm, 85×120 cm, 115×150 cm, 115×200 cm.

3. Wypożyczenie następuje na wniosek Klienta i trwa 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy.

4. Klient akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku o podpisanie umowy
i ponosi odpowiedzialność za wypożyczone maty.

5. W razie braku możliwości wypożyczenia mat obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków.

6. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

7. Maksymalna ilość wypożyczanych mat wynosi 3 sztuki.

8. Po akceptacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt z firmą Prima Sp. z o.o. w celu przygotowania umowy wypożyczenia.

9. Zawarcie umowy wypożyczenia następuje w momencie jej podpisania i otrzymania przez firmę PRIMA Sp. z o.o.
łącznej kwoty kaucji powiększonej o kwotę o której mowa w §2 podpunkcie 3.
10. Przez cały okres trwania umowy właścicielem mat pozostaje firma Prima Sp. z o.o.

11. Firma PRIMA Sp. z o.o. zobowiązuje Klienta do zwrotu mat w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia
i dostarczenia go do siedziby firmy Prima Sp. z o.o. (ul. Rapackiego 64, 86-300 Grudziądz)

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania mat przez Klienta w okresie wypożyczenia odpowiada Klient
i zgadza się na ewentualne pokrycie kosztów z kaucji o których mowa w §2 podpunkcie 7.
13. Zwrot mat następuje najpóźniej ostatniego dnia trwania umowy wypożyczenia.

14. Bez podania przyczyny Firma PRIMA Sp. z o.o. ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu mat.

15. Firma PRIMA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie,
bez podania przyczyny.

16. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem sprawa zostanie skierowana do rozstrzygnięcia przez
sąd – sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Firmy PRIMA Sp. z o.o.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

§2 Opłaty

1. Klient zobowiązany jest opłacić kaucję za każdą wypożyczoną matę wg stawek z tabeli
z podpunktu 2.

2. Tabela kaucji.

Wymiar maty

Kwota kaucji brutto w zł

85×60 cm

99,74 zł

85×120 cm

199,48 zł

115×150 cm

337,36 zł

115×200 cm

449,81 zł

3. Koszt transportu mat do klienta wynosi 24,60 zł brutto.

4. Do kwoty kaucji zostanie jednorazowo doliczony koszt transportu o którym mowa
w podpunkcie 3.
5. Kwota kaucji zostanie do klienta zwrócona w momencie odesłania przez niego do firmy PRIMA Sp. z o.o. wypożyczonych mat.
6. Koszt odesłania mat od Klienta do firmy PRIMA Sp. z o.o. ponosi Klient.

7. W przypadku gdy firma PRIMA Sp. z o.o. uzna, iż wypożyczona mata została uszkodzona, bądź zniszczona zastrzega sobie prawo do potrącenia części lub całości kaucji.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty wysyłki
    Może Ci się podobać:
    Może Ci się podobać: